ASIAKASANALYYSI

Asiakkaan tarpeiden tunteminen on välttämätöntä toiminnan aloittamisessa.  Analyysin kulku voidaan esittää seuraavilla askelilla:

  • Potentiaalisten asiakkaiden identifiointi; >
  • asiakkaiden segmentointi loogisiin ryhmiin;
  • asiakassegmenttien priorisointi;
  • avainyritysten identifiointi.